I Svenska Dagbladet den 30 augusti 2014 skriver tidningen om sommarprataren och Frankrikes ambassadör i Sverige Jean-Pierre Lacroix. Han berättar om sin syn på det ekonomiska samarbetet mellan Sverige och Frankrike. Han säger: ”100 000 jobb i Frankrike är knutna till svensk investering.”

Hans påstående bekräftar det som framförs på denna blogg: Svenska investeringar utomlands skapar jobb där, medan bristen på investeringar hemma med överskottsmålet hindrar att jobb skapas i Sverige.