I åtskilliga tidningsartiklar klagas på kronans låga värde. Många svenskar som reser utomlands reagerar likadant. Någon riktig förklaring på varför ges inte.

En förklaring, som i och för sig är riktig, är att Riksbanken har en så låg styrränta. Det har vi för att inflationen är så låg. Men inflationen är lika låg i många andra länder med högre styrränta. Varför måste Sverige ha så låg ränta? Är svensk ekonomi så svag jämfört med andra länder? ”Bananrepubliken Sveriges” valuta jämförs exempelvis med Haitis, Jamaicas och Ghanas i styrka.

Ett annat argument är att marknaden sätter priset på kronan. Och marknaden anser att kronan är svag.

Jämfört med andra länder har Sverige en starkt positiv bytesbalans. Även tillväxten ligger i takt med övriga OECD-länder. BNP per kapita är hög, även om den inte har ökat jämfört med andra länder de senaste åren. Hur kan då kronan vara så lågt värderad?

Sverige stimulerar inte ekonomin som andra länder

Det finns i praktiken två sätt att på kort och medellång sikt stimulera ekonomin inom ett valutaområde.

Det ena är att sänka räntan. Sänks räntan i Sverige blir det mindre intressant för investerare att placera sina pengar i svensk valuta. Då faller värdet på kronan. Svensk export får en stark stimulans genom att svenska exportvaror kan konkurrera med lägre priser. Det har också effekten att importen blir dyrare och därför minskar.

Det andra sättet att stimulera ekonomin är genom s.k. finanspolitik, d.v.s. att utgiftssidan ökas i den offentliga budgeten. Sverige är det enda land i världen som har ett överskottsmål, som innebär att den offentliga ekonomin i genomsnitt ska gå i överskott (+0,33 % av BNP) över en konjunkturcykel. I t.ex. EMU-området, som har euron som valuta, har man ett ”underskottsmål” som innebär att det offentliga underskottet inte får bli lägre än -3.0 % av BNP. T.o.m. den nivån har i flera sammanhang ifrågasatts (och kraftigt underskridits av både Tyskland och Frankrike 2008-2010). Men kan ett land ha en budget som under större delen av tiden går i underskott? Ja, det finns förklarat här nedan i artikeln Kamrersekonomi eller nationalekonomi.

Alltså, orsaken till att kronan är så svag är att Sverige är det enda land i världen som har ett överskottsmål för den offentliga ekonomin. Den svenska ekonomin har genom överskottsmålet fråntagits stora möjligheter att stimulera ekonomin och därför återstår bara räntesänkningar, som minskar värdet på kronan.