I en tidigare artikel har jag konstaterat att medan engagemanget för XBRL (en datastandard som möjliggör digital bearbetning av finansiell information) ökar i andra länder, minskar det i Sverige bl.a. därför att den svenska XBRL-föreningen satsar allt mindre år för år. Nu har styrelseledamoten Anders Hult i XBRL-föreningen uttalat sig i en annan fråga, nämligen den om införande av EU-regler om bolagsstyrning och revision.

– Det finns en tillitskultur i Sverige. Vi gör saker och vi gör dom rätt och det blir bra. Vi är inte vana vid att formalisera. Vi nöjer oss med relationen och med resultatet. I andra kulturer vill man ha mer av dokumentation och fastställda procedurer. Det behöver inte vara fel, men när det kommer till oss kan det kännas övermäktigt.

XBRL innebär fastare regler för dokumentation och procedurer. Nu börjar det bli mer begripligt varför XBRL-föreningen har tappat styrfart!