Riksbanken har den 3 juli 2014 beslutat att sänka reporäntan från 0,75 % till 0,25 %. Ljungeld anser att det är ett utmärkt beslut! Ljungeld har i en tidigare artikel konstaterat att under en 10-årsperiod har den svenska reporäntan legat drygt 1/2 procent för högt i förhållande till EU och USA.

Sänkningen av reporäntan med 0,5 % gör att Sverige kommer att ha ungefär samma nivå på styrräntan som omgivande länder. Det medför enligt Ljungelds beräkning (se samma artikel) att investeringarna i Sverige kommer att öka med ca 30 miljarder kr/år.

Nu återstår att revidera överskottsmålet (se en annan artikel nedan) för att Sverige ska få balans i de inhemska investeringarna och därmed rätsida på svensk ekonomi.