Vid e-delegationens seminarium om Framtidens e-förvaltning den 19 maj 2011 ställdes frågan ”Finns det något i målbilderna som Ni saknar” till auditoriet. 92,13 % svarade ”Ja”, se filmen från seminariet, efter ca 54 min. Frågan gällde bara målbilden! För de konkreta åtgärdsförslagen är sannolikt siffran ännu högre.

Det bör i sammanhanget nämnas att regeringens (liksom tidigare regeringars) direktiv har varit oklara. Det borde dock inte hindra Statskontoret/Verva/e-delegationen att göra ett bättre jobb.

Nu krävs snabb och konkret verkstad från både regeringen och e-delegationen!