ljungeld.se

En blogg dels om nationalekonomi och dels om IT-infrastruktur

Visar inlägg i kategorin Nationalekonomi

Riksbanken har den 3 juli 2014 beslutat att sänka reporäntan från 0,75 % till 0,25 %. Det är ett utmärkt beslut! Här har i en tidigare artikel konstaterats att under en 10-årsperiod har den svenska reporäntan legat drygt 1/2 procent för högt i förhållande till EU och USA. Sänkningen av reporäntan med 0,5 % gör […]

I den förra artikeln, artikel (3), konstaterades att 845 miljarder kr har uteblivit i offentliga investeringar i Sverige på 10 år på grund av att Sverige har tillämpat överskottsmål typ 1 i stället för överskottsmål typ 2 (se artikel (3)), som har har föreslagits här. Om man drar av räntebetalningarna blir det 720 miljarder kr, […]

Överskottsmålet betyder i första hand att den offentliga ekonomin varje år i princip ska leverera ett nollresultat, dvs intäkter och kostnader ska vara lika stora (balanserad budget). Därmed kommer statsskulden inte att förändras i belopp (nominellt värde) för varje nytt år. Utöver detta ska statsskulden, enligt överskottsmålet, minska med 1 % av bruttonationalprodukten (1 % […]

I den förra artikeln avslöjades att 2300 miljarder kr har förts ur Sverige på 10 år. Nu vill jag försöka ge svar på frågan varför. Jag börjar med påverkan från styrräntan. Många frågar sig t.ex. varför det tas fram så många innovationer i Sverige, medan utvecklingen av innovationerna sker via investeringar andra länder. Produktiviteten i […]

Det började med att jag efter millennieskiftet började läsa i tidskriften Riksdag & Departement om Sveriges import- och exportsiffror och konstaterade att Sverige har ett exportöverskott på ca 200 miljarder kr varje år. Siffrorna har sett ut så här sedan 2004, alltså export minus import i miljarder kronor: 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 […]