ljungeld.se

En blogg dels om nationalekonomi och dels om IT-infrastruktur

Visar inlägg i kategorin Nationalekonomi

I stort sett all ekonomisk statistik är transparent i EU. Nästan allt finns att hämta på Eurostat. Därför är det inte svårt att ta reda på t.ex. alla brister som finns hos euro-systemet, som beslutades i Maastricht-avtalet 1992. Beslutet kom till i en ”fredseufori” efter det att Sovjetunionen hade upplösts, muren hade fallit och Tyskland […]

(Här är en replik till Cecilia Malmströms inlägg på SvDs debattsida i maj 2019. Repliken togs inte in i tidningen.) Cecilia Malmström har i en artikel i Svenska Dagbladet den 30 maj 2019 förklarat hur EU är en väg till mer demokrati. Hon berättar att redan 1977 uttryckte federalister att den kraftiga ökningen av grupper […]

Att Grekland kom med i den europeiska monetära unionen (EMU) och ersatte drakman med euron var olyckligt. Det kan vi alla vara överens om. Transparensen i grekisk ekonomi var undermålig. Statsskulden låg på 105 % av bruttonationalprodukten (BNP) vid inträdet 2001. Enligt eurons regelverk borde länder vid inträdet ha en statsskuld på högst 60 % […]

Beslut om styrräntan i de 19 euro-länderna meddelas av den Europeiska Centralbankens (ECBs) direktion (excecutive board). Direktionen utses av det Europeiska Rådets regeringschefer för en mandattid på 8 år. Mandatet kan inte förnyas. Direktionen utgörs idag av Mario Dragi (Italien), Luis de Guindos (Spanien), Yves Mersch (Luxemburg), Sabine Lautenschläger (Tyskland), Benoît Cœuré (Frankrike) och Peter […]

Redan 1953 (”The Case for Flexible Exchange Rates”) förutspådde Milton Friedman att låsta räntor leder till ”krisnivåer som kräver drastiska åtgärder i landet, internationell rådgivning och hjälp från utlandet”. Det var precis vad som hände för Grekland 2011. 1968 skrev han i ”The Role of Monetary Policy”: ”Om en centralbank misslyckas med att snabbt vidta […]

(Här är en replik till Cecilia Wikströms inlägg på SvDs debattsida i januari 2019. Repliken togs inte in i tidningen.) Cecilia Wikström (liberalerna) skriver på Svenska Dagbladets debattsida: ”Euron har blivit en symbol för enighet, ekonomisk stabilitet och suveränitet och har inneburit ett stort lyft såväl för handel som för den fria rörligheten.” Hennes artikel […]

Björn Wahlroos, styrelseordförande i bl.a. Nordea och försäkringskoncernen Sampo hävdade häromdagen att det var en stor miss av Finland att införa euron. Den svaga kronan jämfört med euron ger stora fördelar för svensk industri och konkurrenskraft. Wahlroos påminner om Finlands stora tillväxtproblem på senare år: Om vi tar som utgångspunkt 2007 har Finlands bruttonantionalprodukt (BNP) […]

Dollarns USA har ett gemensamt språk, en kultur att flytta till dit jobben finns, en gemensam federal arbetslöshetsersättning och subventioner från rika stater till fattiga stater. Styrning av den gemensamma räntan för dollarn sker efter optimering av faktorerna inflation, arbetslöshet, tillväxt och stabilitet, allt för att få den gemensamma valutan att fungera. Se artikeln Varför […]

I åtskilliga tidningsartiklar klagas på kronans låga värde. Många svenskar som reser utomlands reagerar likadant. Någon riktig förklaring på varför ges inte. En förklaring, som i och för sig är riktig, är att Riksbanken har en så låg styrränta. Det har vi för att inflationen är så låg. Men inflationen är lika låg i många […]

Den 20 juni 2018 meddelade den Europeiska Centralbankens (ECB) ordförande Mario Draghi att den senaste högkonjunkturen för Euro-området har nått sin topp: ”Historiskt sett är den nuvarande tillväxtperioden relativt kort i längd och liten i storlek. Sedan 1975 har det varit fem tillväxtfaser i euroområdet. Den genomsnittliga varaktigheten från botten till topp är 31 kvartal, […]