ljungeld.se

En blogg dels om nationalekonomi och dels om IT-infrastruktur

Visar inlägg i kategorin IT-infrastuktur

IT-minister Anna-Karin Hatt har nu satt ett avtryck på IT-kartan genom att lägga fram dokumentet ”It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige”. Vad jag kan se innehåller agendan inget nytt utan är bara en sammanfattning av tidigare beslut och ståndpunkter. När det gäller digitaliseringen av e-förvaltningen har agendan t.o.m. tagit ett steg […]

E-delegationen och även Anna-Karin Hatt slår sig/varandra för bröstet och hävdar att Sverige ligger i topp när det gäller bredband i världen. Det är bra; bredbandet är som utbyggda motorvägar i etern. Men det är motorvägar som saknar skyltning och standard för skyltning. Idag har företag som skickar t.ex. en orderbekräftelse inte någon standard för […]

Vid e-delegationens seminarium om Framtidens e-förvaltning den 19 maj 2011 ställdes frågan ”Finns det något i målbilderna som Ni saknar” till auditoriet. 92,13 % svarade ”Ja”, se filmen från seminariet, efter ca 54 min. Frågan gällde bara målbilden! För de konkreta åtgärdsförslagen är sannolikt siffran ännu högre. Det bör i sammanhanget nämnas att regeringens (liksom […]

Jag besökte nyligen Danmark med avseende på standardisering av offentlig information. Sådan standardisering är helt nödvändig för att man ska kunna bygga myndighetstjänster på gemensam plattform så att t.ex. inte varje kommun hittar på sin egen lösning. I Danmark håller man på att digitalisera så mycket som möjligt inom offentlig information. Framför allt strävar man […]

I en tidigare artikel har jag konstaterat att medan engagemanget för XBRL (en datastandard som möjliggör digital bearbetning av finansiell information) ökar i andra länder, minskar det i Sverige bl.a. därför att den svenska XBRL-föreningen satsar allt mindre år för år. Nu har styrelseledamoten Anders Hult i XBRL-föreningen uttalat sig i en annan fråga, nämligen […]

Andreas Cervenka skrev den 17 april i Svenska Dagbladet att tonläget är uppskruvat från både höger och vänster mot Anders Borg. Han är rädd för att någon av de fyra bankerna SEB, Swedbank, Nordea och Handelsbanken med samlad balansomslutning på 11 284 miljarder kr ska gå omkull vid nästa lågkonjunktur. Balansomslutningen kan jämföras med Sveriges […]

Det senaste förslaget på lösning av e-legitimationsfrågan innebär en federativ lösning, dvs e-leg-tjänster (identifikation av individer) upphandlas från ett antal företag som uppfyller en viss kravspecifikation. När någon vill identifiera sig, anlitas e-leg-tjänsten och rätt e-leg-tjänstföretag (i regel en bank) debiteras ett visst belopp för användningen av tjänsten. För federativ hantering av identiteter måste man […]

Finansminister Anders Borg informerade nyligen att Sverige sommaren 2009 var ”mycket, mycket, mycket, mycket illa ute”. G7-länderna hade inte varit beredda att ”göra det som var nödvändigt för att hålla Lettland i ordning och då hade åtminstone två svenska storbanker gått över styr”. Han pekade på att det var riskfyllt med bankernas exponering, ”dvs man […]

Finansminister Anders Borg deltog vid presentationen av Konjunkturrådsrapport 2011 vid ett seminarium hos SNS den 19 januari. Han kommenterade att de stora utmaningarna för Sverige tidigare varit demografi, globalisering och arbete. Nu måste vi lägga till finansiell stabilitet. Han såg flera allvarliga hot mot en långsiktig stabilitet i svensk ekonomi, bl.a. bostadsmarknaden, skuldsättningen och bankernas […]